Klimaat

Het klimaat warmt op. "De extremen worden extremer" zegt de weervrouw. "Als we nu veranderen, kunnen we het tij nog keren en ervoor zorgen dat de klimaatverandering niet nog meer uit de hand loop". Met de opeenvolgende klimaatconferenties maken we afspraken over onze ambitie om klimaatopwarming af te remmen. Een ambitie die van alles en iedereen een inspanning vraagt, op alle niveau's.
Als jij en ik willen participeren in deze ambitie, wat kunnen wij dan meer doen dan praten ?
Vijf stappen brengen ons dichter bij klimaatparticipatie:
1/ Een bewuster gebruik van energie, waardoor we besparen.
2/ Ons huis verbeteren waardoor het minder verbruikt.
3/ Zelf energie maken met zonnepanelen en een warmtepomp.
4/ Samen werken aan betere openbare gebouwen.
5/ Meer duurzame energie uit eigen buurt beter delen.

Elk van deze stappen betaalt zichzelf zodat iedereen kan meedoen. Door minder uit te geven voor energie over de komende 5 tot 20 jaar, maak je een investeringsplan waarin je geld niet naar buitenlandse energiebronnen gaan, maar naar een verbetering van je woning, je school en je buurt.

Klimaatparticipatie houdt meer geld lokaal, er ontstaat lokale economie. Klimaatparticipatie realiseert klimaatdoelstellingen door boeiende projecten. Klimaat is niet een verhaal van mondiale dreiging, maar ons verhaal om greep te krijgen op onze omgeving. Op de weg naar een betere wereld door de successen die jij en ik lokaal boeken en delen met anderen.

Klimaatparticipatie is een coöperatie waarmee we samen projecten realiseren die financieel renderen. Het is mogelijk om onze wereld te verbeteren én daarvoor beloond te worden. Met duurzame rendementen van 4 tot 10% door onze toekomstige energiekosten vandaag te investeren in een beter klimaat.

Wil jij meer doen dan praten ?
Wil jij terug greep op je omgeving ?
Wil jij minder geld uitgeven aan energie zodat er meer overblijft voor wat echt telt ?
Dan is klimaatparticipatie iets voor jou.
Je vindt er energieoplossingen voor je school en je gemeente.
En je vindt er je buren om samen een betere eigen buurt te maken.

Met klimaatparticipatie draaien wij de teller terug.